Vzdělávací centrum
Za Břehem

  • Jsme společenství tvůrců, máme rádi pestrost života i lidí v něm.
  • Chceme se potkávat, vzájemně inspirovat, vymýšlet, inovovat anebo prostě jen tvořit krásu pro krásu.
  • Propojujeme kvalitní umělce, terapeuty, programátory a lidi z nejrůznějších profesí. Za Břehem se všechny tyto světy slévají.
  • Přijímáme lidi takové, jací jsou, ale vyhraňujeme se proti lenivosti, špíně, lehkovážnosti a naivitě.

Creative Hub

Creative Hub je uzavřený coworking space. Nachází se v lůně přírody ve vesničce Strážná, daleko od ruchů civilizovaného světa.

Zde najdeš klid pro vlastní tvorbu a seznámíš se s podobně laděnými, kreativními lidmi. V Hubu máš k dispozici plně vybavený soukromý pokoj / ateliér, kde se můžeš nerušeně věnovat svým projektům. Pokud chceš nabrat inspiraci anebo si oddechnout, stačí seběhnout po schodech a potkat další členy Hubu. K dispozici zde jsou společné prostory, ve kterých denně probíhá řízený skupinový program.

Creative Hub Za Břehem nabízí dva druhy pobytů:

Kurzy aplikované kreativity

Odpolední a víkendové akce zaměřené na rozvoj dovedností, autentického projevu a kreativního myšlení. Tyto kurzy jsou otevřené široké veřejnosti.

Všichni lidé jsou přirozeně kreativní. Schopnost volně tvořit se však často s přibývajícím věkem vytrácí anebo je odsunuta na druhou kolej. V těchto kurzech učíme a rozvíjíme pracovní dovednosti, pomocí kterých budeš moct svoji kreativitu apikovat na dosažení konkrétního cíle.

Kurzy aplikované kreativity jsou navrženy tak, aby ti pomohly autenticky se realizovat v práci a v soukromém životě.

Naše hodnoty

  • Osobní rozvoj – Chuť neustále se rozvíjet a odhalovat své stíny.
  • Autentický projev – Nebát se říct, co mám skutečně na mysli, či udělat něco nečekaného. Znát sebe! Nechat zářit svojí hvězdu.
  • Osobní propojení – Když se lidé z různých oborů propojují v osobních či facilitovaných rozhovorech, dokážou se vzájemné inspirovat a najít řešení, na které by sami nepřišli.

Podporujeme myšlenku, že psychoterapie je svébytná profese a její výkon je nezávislým a svobodným povoláním.


Modrá zóna Za Břehem

Komunitní inkubátor

O naše 4-leté zkušenosti s budováním společenství a plány s tím spojené se určitě podělíme, ale ještě není ten správný čas.

(2024)

A taky ještě…

Za Břehem bude postupně růst.

(2025, 6, 7…)


Sebepoznání

Touha po poznání sebe sama je prvním krokem ke skutečné dospělosti. Pomáhá překonat strach a jednu po druhé strhávat dětské iluze, které tě drží v nevědomí. Poznej sám sebe a přestaneš se bát žít.
Smysl života ti bude jasný jako slunce na nebi.
Začneš zářit a staneš se hvězdou.

Seberealizace

Za Břehem se můžeš nerušeně věnovat svému velkému dílu.
Umění a práce nemusí být oddělené, právě naopak!
Ten, kdo pracuje s vášní umělce nakonec dosáhne úspěchu.


[Na této stránce ještě pracujeme]